Rekneskap og økonomisk rådgjeving 

Treungen Rekneskapskontor utfører rekneskapstenester for bedrifter i heile Telemark.

Tenester Kontakt oss

Treungen Rekneskapskontor

Vi er eit autorisert rekneskapsfirma i Nissedal som kan gjere din kvardag enklare og litt meire oversiktleg. Vi er god på tal og har solid fagleg kompetanse.

Ikon, klokke

Effektiv

Ikon, kalkulator

Ryddig

Ikon, person med slips

Profesjonell

Treungen Rekneskapskontor tilbyr alle ordinære rekneskapstenester.

Vi leverer tenester innan

  • Rekneskapsførsel

  • Faktura

  • Lønn

  • Årsrekneskap

  • Rapportering

  • Økonomisk Rådgjeving

Ta gjerne kontakt for å høyre meir om kva vi kan hjelpe deg med.

Ta kontakt

Velkommen til Treungen Rekneskapskontor

Eit rekneskapsfirma du kan stole på

Treungen Rekneskapskontor blei stifta i 2000 av Dagleg leiar og innehavar Augon Kåsa. Kontoret har i dag tre autoriserte rekneskapsførare og er til samen 5 tilsette, som tilbyr økonomitenester for små og mellomstore bedrifter.

Vi har lang erfaring med slike tenester innan mange bransjar, både for enkeltmannsføretak (ENK), ansvarlige selskap (ANS) og aksjeselskap (AS).

Kven vi er

Augon Kåsa

Augon Kåsa 

Autorisert rekneskapsførar

     916 45 823

    augon@treungen-rekneskap.no

Sigrid Dale Lien

Sigrid Dale Lien 

Rekneskapsførar

    975 07 625

   sigrid@treungen-rekneskap.no

Jørund Håvard Askje

Jørund Håvard Askje

Autorisert rekneskapsførar

    976 97 087

   joerund@treungen-rekneskap.no

Lene Winther Larsen

Lene Winther Larsen

Autorisert rekneskapsførar

   913 47 318

   lene@treungen-rekneskap.no

Eli Britt. J. Tarraldsen

Eli Britt J. Tarraldsen

Rekneskapssekretær

    922 55 212

   eli.britt@treungen-rekneskap.no

Trenger du hjelp til rekneskap?

Treungen Rekneskapskontor tar jobben! 

Send oss en førespurnad eller ring 35 04 52 14

Treungen Rekneskapskontor
v/aut. rekneskapsførar Augon Kåa

Telefon: 35 04 52 14
Mobil: 916 45 823

post@treungen-rekneskap.no

 Treungvegen 390

    3855 Treungen

Opningstider:

Mandag - Fredag 09:00 - 14:30

Lørdag - Søndag Stengt

Velkommen innom !

Organisasjonsnummer: 982 132 266